Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ  Κοζάνης 25-5-2017 πραγματοποίησε επίσκεψη στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό να θέσει στον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Κωνσταντόπουλο τα παρακάτω ζητήματα:
1.      Τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών για επικουρική εργασία στο Βαθμολογικό κέντρο Κοζάνης.
2.      Παράταση προθεσμίας εγγραφών στα ΕΠΑΛ.
3.      Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
4.      Διαδικασίες για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων.

Ως προς το πρώτο ζήτημα η ΕΛΜΕ Κοζάνης ζήτησε να αλλάζει το προσωπικό που απασχολείται στο Βαθμολογικό κέντρο με τέτοιο τρόπο, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχει ανανεωθεί πλήρως. Επιπρόσθετα, να θεσπιστούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής του επικουρικού προσωπικού.

Ως προς το δεύτερο ζήτημα επισημάναμε στον Περιφερειακό Διευθυντή ότι τα στενά χρονικά περιθώρια, που έθεσε το Υπουργείο για τις εγγραφές των ΕΠΑΛ, θα δημιουργήσουν προβλήματα ιδιαίτερα στα εσπερινά ΕΠΑΛ, λόγω των χαρακτηριστικών του μαθητικού δυναμικού που φοιτά σε αυτά.

Ως προς το ζήτημα τις επιμόρφωσης ζητήσαμε να υλοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις το 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και πριν την έναρξη των μαθημάτων έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται τόσο η λειτουργία των σχολικών μονάδων όσο και οι συνάδελφοι σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας.

Για τις διαδικασίες επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων ζητήσαμε να ενημερωθούμε για τον τρόπο συμμετοχής του συλλόγου διδασκόντων στην διαδικασία και επισημάναμε ότι ο τρόπος επιλογής των μελών του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ (Συμβούλιο Επιλογής) δεν ήταν ο ενδεδειγμένος, γιατί δεν στάλθηκε στις σχολικές μονάδες πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς, που θα ήθελαν να συμμετάσχουν.


Για το πρώτο ζήτημα ο Περιφερειακός Διευθυντής, αφού επισήμανε ότι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού είναι ο πρόεδρος του Βαθμολογικού κέντρου, συμφώνησε με τις θέσεις της ΕΛΜΕ και δεσμεύτηκε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σχετικές πρωτοβουλίες που θα καταστήσουν την  όλη διαδικασία αντικειμενική, ώστε να εμπεδωθεί κλίμα εμπιστοσύνης στους συναδέλφους. Για το ζήτημα των εγγραφών στα ΕΠΑΛ αναγνώρισε το πρόβλημα και θα εισηγηθεί στο Υπουργείο παράταση τις σχετικής προθεσμίας εγγραφών. Για το ζήτημα της επιμόρφωσης συμφώνησε με την πρόταση μας και επισήμανε ότι στόχος του είναι η όλη διαδικασία να συνδυαστεί με την αναβάθμιση της λειτουργίας του ΠΕΚ. Για τις διαδικασίες επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων μας παρέπεμψε στις εγκυκλίους, που θα εκδοθούν από το Υπουργείο για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ επικαλέστηκε στενά χρονικά περιθώρια για την μη έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο για συμμετοχή στο συμβούλιο επιλογής.

Στη συνέχεια της επίσκεψης στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, το ΔΣ της ΕΛΜΕ πραγματοποίησε επίσκεψη στις 29-5-2017 στο ΠΕΚ Κοζάνης, για να συζητήσει με τον πρόεδρο του ΠΕΚ κ. Γκανάκα και τον πρόεδρο του Βαθμολογικού κ. Καραμανώλη τα εξής ζητήματα:
1.      Τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών για επικουρική εργασία στο Βαθμολογικό κέντρο Κοζάνης.
2.      Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Αφού εκθέσαμε τις θέσεις μας, όπως και στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:

Ως προς τη στελέχωση του Βαθμολογικού μας αναφέρθηκε από τον  πρόεδρό του ότι το προσωπικό ανανεώθηκε σε μεγάλο ποσοστό.Επισημάνθηκε ωστόσο, η ύπαρξη ανελαστικών αναγκών σε συγκεκριμένες ειδικότητες/θέσεις (πχ ΠΕ.19 ΠΕ.20).

Ως προς το ζήτημα της επιμόρφωσης, ο πρόεδρος του ΠΕΚ τόνισε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του ΠΕΚ λόγω υποχρηματοδότησης και δεν δεσμεύτηκε στην πρόταση μας για υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων κατά το 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Τέλος το ΔΣ της ΕΛΜΕ συναντήθηκε στις 30-5-2017 με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Κοζάνης κ. Βόντσα σχετικά με τον ορισμό επιτηρητών στα εξεταστικά κέντρα. Επισημάναμε ότι ορίστηκαν μόνο εκπαιδευτικοί από τα γυμνάσια και τα ΕΠΑΛ, ενώ αποκλείστηκαν εκπαιδευτικοί των ΓΕΛ, οι οποίοι θα μπορούσαν να ορισθούν ως επιτηρητές. Ζητήσαμε την ισομερή και δίκαιη κατανομή του έργου της επιτήρησης σε εκπαιδευτικούς και των τριών τύπων σχολείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου