Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Η ΕΛΜΕ Κοζάνης για την επιλογή διευθυντών

Επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων.

Σε συνέχεια της απόφασης του ΣτΕ σχετικά με τον τρόπο επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, το Υπουργείο Παιδείας (προσαρμοζόμενο στην απόφαση αυτή) έφερε ένα νέο σύστημα επιλογής το οποίο αναπαράγει παλιές λογικές, που υποβαθμίζουν τον ρόλο και την γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. Αν και υπήρξε το απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε με τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις να ισχυροποιηθεί ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων τόσο στην επιλογή διευθυντών, όσο και στην γενικότερη  λειτουργία του σχολείου, χάθηκε η ευκαιρία για την θεσμοθέτηση ενός κοινά αποδεκτού και αποτελεσματικού συστήματος επιλογής ως αποτέλεσμα διαβούλευσης με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες.

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, χωρίς μάλιστα τη συμμετοχή των συναδέλφων αναπληρωτών, αποκτά καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα ενώ και ο τρόπος εφαρμογής (φόρμα μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων και σύνταξη Πρακτικού), πέρα από τις παρενέργειες που θα δημιουργήσει αν εφαρμοστεί, δεν μπορεί να αποκρύψει την υποχώρηση του Υπουργείου απέναντι στο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας για εκδημοκρατισμό της διοίκησης και της λειτουργίας του σχολείου.


Η επαναφορά της συνέντευξης που έχει καταδικαστεί στις συνειδήσεις όλων ως εργαλείο πελατειακών σχέσεων και επιλογής «ημετέρων» της εκάστοτε εξουσίας, σε συνδυασμό με τον διορισμό των μελών του Συμβουλίου Επιλογής από το Υπουργείο Παιδείας,  παρά τη φαινομενικά μικρή μοριοδότηση και το δομημένο χαρακτήρα της, δημιουργεί πρόβλημα ανατροπών και υποκειμενικής κρίσης της διοίκησης. Έτσι, σε συνδυασμό με τον υποβαθμισμένο ρόλο του Συλλόγου διδασκόντων θα ξαναστήσει συντηρητικές δομές διοίκησης της εκπαίδευσης.

Επισημαίνουμε ότι η ανυπαρξία σταθερών δομών διαρκούς και δωρεάν επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών-που αποτελεί πάγιο αίτημα της ΟΛΜΕ-καθιστά την αυξημένη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τίτλων και των άλλων πιστοποιητικών προβληματική καθώς τίθενται εισοδηματικά κριτήρια και αποκλείονται πολλοί ικανοί  συνάδελφοι από την ιεραρχική τους εξέλιξη. Ζητάμε την θεσμοθέτηση σταθερών δομών επιμόρφωσης και αξιοποίησης αυτών που ήδη υπάρχουν.Συνάδελφοι/συναδέλφισσες ,
η συμπλήρωση της φόρμας γνωμοδότησης για την επιλογή διευθυντή , έστω και υπό αυτές τις συνθήκες, δίνει ρόλο στον Σύλλογο Διδασκόντων  και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως συμπλήρωση ερωτηματολογίου  επιστημονικής έρευνας.

Πρέπει να διατηρήσετε μέσω των επιλογών σας τα θετικά δημοκρατικά στοιχεία της ψηφοφορίας για την επιλογή διευθυντών γνωμοδοτώντας θετικά και ξεκάθαρα για υποψηφίους που αποδεδειγμένα έχουν συμβάλει και θα συνεχίσουν να συμβάλουν στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Η ΕΛΜΕ Κοζάνης το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα καλέσει τους αιρετούς του κλάδου και τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής σε σύσκεψη για να ζητήσει να γίνουν σεβαστές από μέρος τους οι γνωμοδοτήσεις των Συλλόγων Διδασκόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου